Saygı Temel İlkemizdir

 • - Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla ilişkilerde karşılıklı saygıya önem veririz.
 • - Bütün paydaşlarımızla işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde olmaya özen gösteririz.
 • - Bütün çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yaklaşırız; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaz, farklı düşünce ve inançlara saygı gösteririz.
 • - Paydaşlarımızın gizlilik kaydıyla sunduğu bilgileri üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşmayız.

Öncelik Müşterimizedir

 • Müşterimiz ile profesyonel bir işbirliği yaparız; 
   
 • -İstikrarlı, hızlı ve etkin bir şekilde sunduğumuz kaliteli hizmetlerimiz ile müşterimizin güvenini kazanırız.
 • -Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlar, geniş bir bakış açısıyla değerlendirir ve yanıtlarız.
 • -Müşterimizin geribildirimlerine özen gösterir, bu konuda etkin aksiyonlar alırız.
 • -Ortaya çıkabilecek müşteri ihtiyaçlarını ve sorunlarını öngörebilmek adına, müşteri hakkındaki bilgimizi sürekli olarak yenileriz.

Sürekli Gelişime İnanırız


 • -Yaptığımız işi mümkün olan en doğru, en etkin şekilde ve zamanında tamamlarız. Her seferinde işlerimizi daha iyi yapmanın yeni yollarını ararız.
 • -Sürekli gelişim için şirketimizin, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini proaktif olarak saptayıp giderme yönünde çaba gösteririz.

Herkes İşinin Lideridir


 • -Liderlerimiz çalışanlarımıza ve performansımıza liderlik yaparlar:
 •       -Doğru bilgiyi açıkla, içtenlikle ve zamanında paylaşırlar,
 •       -Sonuçlara ulaşmak için stratejik hedefleri belirler ve yapıcı çözümler üretirler
 •       -Değişimi destekleyip, öncülük eder, uygulamaları yönetirler.
 •       -Takım arkadaşlarına ilham verir, onları nezaketle yüreklendirir, motive ederler.
 •       -Üstün performansın modeli, ilham kaynağı olurlar.
 • -Herkes kendi işinin lideridir. Tüm çalışanlarımız kendi işleri hakkında en derin bilgiye ve deneyime sahip olacak şekilde çalışır, sorumluluklarını üstlenirler.

Kaliteden Ödün Vermeyiz

 • Hedeflere odaklanarak, işlerimizi doğru, güvenilir, eksiksiz bir şekilde artı değer katarak zamanında tamamlarız:

 • -Kendimiz için yüksek standartlar koyarız.
 • -Kalite standartlarından ödün vermez; standartlara uygun yapılmamış işleri kabul etmeyiz.
 • -Konuları ve olayları detaylı bir şekilde, kalite bakış açısıyla irdeler; kalite kurallarına uyarız.
 • -Sorumluluğumuz altındaki işleri düzenli, eksiksiz ve hatasız bir şekilde gerçekleştirir, zamanında teslim eder ve yaptığı işi sürekli kontrol ederiz.
 • -Yapılan işlerin kalite standartlarına uygunluğunu en ince detayına kadar takip eder; düzensizlikleri saptarız.