Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetim Sistemimiz, çalışanların tercihleri doğrultusunda gelişimini esas alır ve çalışanların yetkinliklerini (bilgi, beceri ve davranışlarını) en uygun yöntemlerle ölçmeyi ve bu doğrultuda doğru pozisyonlara doğru kişileri yerleştirmeyi amaçlar.