İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI YAKLAŞIMIMIZ

 

Gücümüzü, sorumluluk sahibi, birlikte çalışmanın gücüne inanan, yeniliklere açık çalışanlarımızdan almaktayız. Herkesin, parçası olmaktan mutluluk duyduğu, bağlılığın yüksek olduğu organizasyon yapımızı korumak ve sürekli gelişmek istiyoruz.

İnsan Kaynakları olarak yönetimin ve tüm bölümlerin stratejik iş ortağı olarak şirket stratejilerinin hayata geçmesinde etkin rol oynarız.

Şirketin stratejilerine, büyüme planlarına ve hedeflerine bağlı olarak ihtiyaç duyulan insan kaynağının temin edilmesini; bu kaynağın gelişiminin ve sürekliliğinin sağlanmasını; şirket çalışanlarının istikrarı, mutluluğu ve verimi için güncel performans değerlendirme ve ücretlendirme sistemlerinin şirket yapısına en uygun olanlarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlarız.