Skip to content

Ücretlendirme

Ücret modelimiz yapılan iş değerlemesi çalışması sonucunda oluşturulmuştur. Sistemimizin temel hedefi ücret yapısında iç ve dış dengeyi korumaktır. İç denge “eşit işe eşit ücret” ilkesi ile sağlanır. Dış denge (piyasa duyarlılığı) ise sektördeki ücret yapısına duyarlı olarak gerçekleştirilir.