2006 Yıl Sonu Toplantısı

21.12.2006 tarihinde gerçekleştirdiğimiz yıl sonu toplantımızda stratejik hedeflerimizi görüştük.